resep masakan >resep masakan Adi Sucipto News and Entertainment delicious recipe berita bola jual obral pojok game recept puncak pass cita rasa catering anjing dijual
Genel Bilgiler

29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 yılı itibarı ile bünyesinde 8 fakülte, 3 enstitü,  2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerini 10.000’i bulan öğrenci sayısı ile devam ettirmektedir.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin 8. Fakültesi olarak 12 Nisan 2018 tarihinde Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Gayrimenkul değerleme, gayrimenkul hukuku, arazi geliştirme, arazi yönetimi ve koruma, arazi ekonomisi, şehircilik ve kent bilimleri, yerel yönetimler, sigortacılık, aktüerya, ulaştırma ve uluslararası ticaret gibi alanlardaki bilgi birikimi, yeni bir fakülte çatısı altında toplanarak bilim dünyası ve topluma nitelikli bireylerin kazandırılması hedeflenmiştir. Fakültemiz Lisans Programları; gençlere hızlı çözümler üretebilme, alanında öncü, teorik ve uygulamalı eğitim ile mesleki bilgi ve beceri geliştirme ve iş başında eğitim imkanı sunmaktadır. Mezunların dünyanın her yerinde kolayca iş bulabilecek niteliklere sahip olabilmesi için lisans eğitim-öğretim programları hazırlanmış ve programların uluslararası akreditasyonu çalışmalarına yürütülmektedir.

Henüz yeni kurulduğundan Fakültemizde  bir bölüm (Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri) ve bu bölümlere bağlı iki anabilim dalı (Sigortacılık ve Aktüerya ABD) bulunmaktadır. Yakın gelecekte Fakültemiz bünyesinde yeni bölümlerin açılması da planlanmaktadır.

Dört yıl (sekiz yarıyıl) süreli lisans eğitimi uygulanan Fakültemiz bölümlerinde; daha çok disiplinler arası çalışma ve yeni iş alanlarında uygulama ağırlıklı bölüm ve programlar olarak hazırlanmıştır. Lisans programlarında teorik eğitimin yanından üçüncü sınıf sonunda en az 30 işgünü süreli iş başı eğitimi ve staj çalışması ile proje hazırlama ve sunuşlarla uygulama becerisinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

                 

1-Kontrol Ortamı Standartları

          İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı

         -Hassas Görevler

         -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devir Formu


2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama

          -Stratejik Plan         

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu


3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

         -Hizmet Envanteri

         -Hizmet Standartları  

         -İş Akış Şemaları   

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi


4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

         -2018 Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak


5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İS2- İç Denetim

        -İç Kontrol Değerlendirme Formu

Son Güncelleme: 2019-10-11 13:33:06
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2019