resep masakan >resep masakan Adi Sucipto News and Entertainment delicious recipe berita bola jual obral pojok game recept puncak pass cita rasa catering anjing dijual

Duyurular RSS

 • Duyuru Yok

 

Genel Bilgiler

Sigortacılık adı ile kurulan Sigortacılık bölümünün amacı, sigortacılık sınavlarından başarılı olmak için yeterli teorik altyapıya sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik gösteren sigorta ve finans kuruluşlarında başarılı kariyer sahibi mezunlar yetiştirmektir.

 

Sigorta Nedir?

Sigorta; insanların doğum, ölüm, evlilik, hastalık, kaza, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, fırtına, deprem, sel, hırsızlık, dolandırıcılık gibi mal varlığını etkileyen ve öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların oluşumunun finansal etkileri ve sonuçları ile  ilgilenmektedir. Sigorta bilimcileri bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmaya yönelik eğitim almaktadırlar.

Sigortacılar risk ölçme ve yönetme konusunda uzman oldukları için hemen hemen her şirkette görev alırlar. Sigortacıların başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır.

Sigortacılar, riski ölçümü ve risk yönetiminde uzman olduklarından, toplumun fiziksel ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesine önemli derecede katkı sağlarlar. Sigortacıların geliştirdiği risk programları dikkate alınmadığında, ekonomik anlamda istenilmeyen sonuçlar ile karşılaşılması olasıdır.

Sigortacılık mesleği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da ücret, prestij ve iş tatmini açısından ilk on meslek içinde yer aldığı görülmektedir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bölümü'nü bitiren öğrenciler sigorta sektöründe, kamu ve özel sosyal güvenlik kurumlarında, bankalar ve yatırım firmalarında çalışabileceklerdir. Sigorta bilimcileri ulusal veya uluslararası sigortacılık sınavlarına girerek Sigortacılar Yönetmeliği'nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde imza yetkisine sahip aktüer unvanını da alabilmektedirler.

Bu bölüm, Türkiye’de çok az üniversitemizde bulunmaktadır. Bu nedenle, bölümün açılarak faaliyete geçirilmesi bölgemiz ve ülkemiz açısından önem arz etmektedir.

 

Bölüm Hakkında

Sigortacılık Bölümü, sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında Matematiksel-İstatistiksel teori ve tekniklerin uygulanmasıyla sigortacılık konusunda tabloların oluşturulması, yasal düzenlemelere uygun olarak tarife ve teknik esasların belirlenmesi, rezerv ve kar paylarının hesaplanması, müşteri taleplerine cevap verebilecek bir sigortacı yetiştirmek ve bunlara dair finansal raporların hazırlanmasının öğretildiği bölümdür.

 Ülkemizin sigortacılık ve finans kesiminin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim yapan Sigortacılık Bölümü en genel anlamda Hukuk, Finans ve Matematik bilim dallarının harmonisi gerçekleştirmiştir.

 

Fiziki Şartlar ve Eğitim Durumu

Günümüz şartlarında bireylerin kendilerini, işletmelerin varlıklarını, hatta alacak/borçlarını sigortalattırması sektörün öneminin giderek artacağını vurgulamaktadır.

Diğer taraftan temel derslere ilaveten ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere uyumlu olarak dersler ve içerikleri güncelleştirilmekte, ayrıca seminerler ve projelerle eğitim-öğretim desteklenmektedir. Diğer bir ifade ile dinamik ve çağdaş bir öğretim söz konusudur.

Üniversitemizde yeni açılan bu bölümde okuyacak öğrenciler alanında nitelikli Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri ile tam donanımlı olarak eğitilecektir. Ayrıca bu alana yönelik teknolojik otomasyon tabanlı programlar da anlatılacaktır. Alanında uzman finansçılar tarafından finansal okuryazarlık eğitimleri de müfredata ek olarak anlatılacaktır.

 

İstihdam Olanakları

Sigortacılık bölümü öğrencileri, doğrudan doğruya sigorta şirketlerinin genel merkezlerinde, finans sektöründe fon yönetimi departmanlarında, SSK, Bağ-Kur ve Sigorta Murakebe Kurulu gibi kamu kuruluşlarında asgari 8 haftalık stajları esnasında okulda edindikleri teorik bilgilerini pratik olarak da pekiştirmektedirler.

 

Ayrıca bölümümüzün Türk sigorta ve bankacılık dünyasında görev yapmış öğretim elemanları öğrencileri daha iyi yetiştirerek sigorta sektöründeki değişim ve yenilikleri rahatlıkla izlemelerine ve sektörle kolay bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamaktadır. İstatistik ve Olasılık hesapları yoluyla hayat, yangın, kaza, nakliyat, mühendislik ve diğer branşlarda sigorta rizikolarını, primlerini ve tazminat hesaplamalarını, sigorta sözleşmeleri ve tarifelerini hazırlayan ve biriken fonların yönetimini hem teorik hem de pratik olarak öğrenen öğrencilerimiz, sigorta sektörü, sosyal güvenlik kurumları ve finans sektöründe gerek kamu gerekse de özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalışabilme imkanına sahiptirler.

 

Günümüz piyasa şartlarında en kazançlı işletmelerden birisi de aracı kurumlardır. Alıcı ve satıcı arasında aracılık yapan işletme ve acentelerdir. Bu kapsamda bir aracı işletme olan sigortacılık alanında da mezun öğrencilerimiz kendilerine ait büro açma imkanı sağlayabilecekleri gibi sigorta şirketlerinin genel merkezlerinde, çağrı merkezlerinde görev yapabileceklerdir. Ayrıca bankaların ve diğer işletmelerin sigorta departmanında görev yapabileceklerdir.

 

Sigorta, brokerlık, eksperlik şirketlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarında iş imkanı bulurlar. Büro ortamında bireyler ve çalışma arkadaşları ile doğrudan iletişimle çalışan sigortacıların başlıca işleri sigorta sistemleri kurmaktır. Beraberinde emeklilik programları yapmak gelmektedir. Mezunlar, sigortacılık sınavlarına girerek imza yetkisine sahip aktüer unvanını da alabilirler. Sigortacılık biliminin mesleki tarafıyla az bilinmesi de mezunların en iyi avantajıdır.

 

Mezunlar, ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Sigortacılık Yönetmeliği'nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde, imza yetkisine sahip Sigortacı unvanını da alabilirler. Sigortacıların iş alanları; matematik, istatistik, ekonomi, bilgisayar yazılımları, finans, mevzuat, muhasebe ve sigortacılık konularında değişen dünya koşullarına uygun olarak kendilerini geliştirdikleri takdirde oldukça geniştir. Sigortacılık mesleği, ABD ve Avrupa'da ücret, prestij ve iş tatmini açısından en iyi on meslek sıralamasında ilk beşin içerisinde yer almaktadır.

 

Sigortacılığın toplum tarafından yeni tanınan bir meslek olması nedeniyle Sigortacılık eğitimi almanın, bir takım zorlukları olduğu gibi, sigortacı sayısının azlığı, sektörün sigortacılara olan ihtiyacı ve dünyada sigortacılığın aranan meslek grupları içerisinde yer alması gibi avantajları da bulunmaktadır.

 

Bölüme Yerleşme Şartları

Öncelikle YGS ve TYT sınavlarında yeterli sayısal ağırlıklı puanı almak, ÖSYM kılavuzunda Sigortacılık lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Meslek liselerinden sigortacılık bölümü mezunu iseniz ek puan söz konusu olacaktır; sigortacılık ön lisansı mezunu iseniz DGS de başarılı olarak yine Sigortacılık Bölümü lisans programına yerleşebilirsiniz.

 

Bölümümüzün Artıları

 

 • Alanında uzman akademik kadro
 • Öğrencilerle ilgilenen idari yapı
 • Sektörün istediği şekilde uygulamalı derslerle öğrencilerin daha nitelikli yetişmesi
 • Öğrencilerin alanda daha nitelikli olabilmeleri için mesleki geziler
 • Alanında uzman kişilerin Üniversitemize davet edilip  öğrencilere seminerler vermeleri
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanları ile etkin yabancı dil eğitimi
 • Her öğretim elemanı tarafından haftanın bir günü öğrencilere akademik danışmanlık
 • Diğer birimlerden bağımsız ayrı ve yeşil bir kampüs
 • Bankalarda veya diğer kamu kuruluşlarında staj imkanı
 • Standartlar üzerinde bir yemekhane
Son Güncelleme: 2022-11-28 11:20:38
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023