resep masakan >resep masakan Adi Sucipto News and Entertainment delicious recipe berita bola jual obral pojok game recept puncak pass cita rasa catering anjing dijual

Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

  

 MİSYONUMUZ

Uygulamanın önemine inanarak kurulan Fakültemiz, uygulamaya konulan bilginin daha kalıcı olacağı inancı ile Üniversite-Sanayi işbirliğinde teori planında kalan ortak çalışmayı uygulamaya döndürmeyi kendisine misyon edinmiştir. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yetiştirdiği nitelikli iş gücü ile katkıda bulunmayı öncelikli hedefleri arasına almıştır

 

VİZYONUMUZ

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Türkiye'de, bölgemizde ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri takip ederek, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz alacakları teorik/uygulamalı eğitim, yapacakları zorunlu yaz stajları ve fakülte bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile, ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri kavrayan, araştırmacı, sorgulayan, bilimsel yenilikleri uygulayabilen, insan haklarına saygılı, sosyal sorumluluk bilincine sahip, beşeri ilişkileri güçlü, rekabetçi, etik değerleri benimsemiş, vizyon sahibi fertler olarak mezun olacaktır.

Son Güncelleme: 2019-05-13 09:23:01
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2023